Tagged: 21st skills

0

2:3 – Partnership for the 21st century skills.

“Partnership for the 21st century skills” (herefter P21) er en sammenslutning af forskellige aktører inden for erhvervsliv, uddannelsessystem og politiske beslutningstagere i USA. P21 har sammen med tusindvis af undervisere arbejdet siden 2002 på, at identificere hvilke kompetencer der er nødvendige for vores elever

2

1:3 – Hvad er 21st century skills?

Begreber som “21st century skills”, “21st century learning”, “21st century teacher” og “21st century classroom”, fortæller alle noget om de bestræbelser, der i de seneste år er bliver gjort i mange lande for målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer der matcher det 21.århundredes krav.