Laeringsteknologi.dk Blog

0

Projektbaseret læring : Forklaret

Kort video om “projekt baseret læring”, som er en særdeles vigtig didaktiske kontekst at integrere læringsteknologi i.  I denne video er der fokus på afgørende vigtige læringskompetencer: Kritisk tænkning Kommunikation Kollaboration    

0

Metakommunikerende artefakter??

“Metakommunikerende artefakter” er en en lidt (for) kryptisk betegnelse for, at eleverne, ud over at lave et produkt, som herefter evalueres eller bedømmes, også laver et produkt (en artefakt), der fortæller (kommunikerer) noget om...

0

Didaktik 2.0 Undervisningsloops

Artiklens formål Artiklen sætter fokus på, hvordan lærere kan tilrettelægge undervisnings- og læringsaktiviteter i loops, hvor læreren stilladserer og løbende evaluerer processen, så både lærerens og elevernes didaktiske design kommer til at understøtte hinanden....