Web2Beviset

Center for Undervisningsmidler tilbyder et “Blended learning” kursuskoncept, hvor over 1300 undervisere udvikler deres undervisning og efterfølgende videndeler om deres erfaringer.

web2hel

Hvad er Web2Beviset?
Web2beviset er primært et online kursus, hvor du udvikler, deler og implementerer didaktik og digitale læringsformer i praksis.
Derudover er der adgang til  idékataloger, masser af didaktisk inspiration i form af artikler og medieklip og brugervejledning til over 100 kategoriserede gratis web2 tjenester.

Fra start til slut
Kurset er organiseret som 2 introdage hos jer, hvor du inspireres og klædes på  til det online forløb, hvor du forbereder og gennemfører undervisningen med dine egne elever/studerende, deler didaktiske designs og reflekterer over effekten af forløbene.
Efter at have gennemført web2beviset har du fortsat adgang til alle ressourcer og mulighed for at deltage i debatten.

For skoler og kommuner
Det har vist sig, at web2beviset, udover at skabe praksisforandringer, udvikle stærke didaktiske og tekniske kompetencer, også er et perfekt afsæt for en generel skoleudvikling med et fælles fokus på udvikling af elevkompetencer i det 21.århundrede og en oplagt basis for implementering af google apps for education og chromebooks.

Læs mere på web2beviset.dk

 

For yderligere information:

Pædagogisk konsulent Signe S. Rye, sisr@ucl.dk eller tlf 40329296.