Programmering

Programmering i undervisningen

Center For Undervisningsmidler  UCL udbyder kurser og løser skræddersyede opgaver for skoler og lærere, der ønsker at arbejde med programmering i undervisningen

programming-1024x707 

Program or be programmed

Programmering er en samlebetegnelse for arbejdet med at skrive og revidere computerprogrammer. Et computerprogram er en præcis beskrivelse af, hvordan en computer skal behandle nogle inputdata og generere nogle outputdata.
Overalt omkring os er vi og vores elever omgivet af devices, der bygger på sådanne computerprogrammer, og der er ikke udsigt til, at omfanget af devices vil blive reduceret i fremtiden. Tværtimod.

Programmering vil derfor i fremtiden sandsynligvis opfattes som en del af det at være digital kompetent og set i det lys, giver det god mening at udvide elevernes forståelse af omverdenen ved at introducere dem for nogle af de grundlæggende principper i programmering. Både fordi, det flytter noget af kontrollen med den digitale omverden over til eleverne, men også fordi der i fremtiden må formodes at være mange karrieremuligheder, hvor programmering er en af hjørnestenene.

 

Det faglige udbytte

Især i matematikken giver det god mening at arbejde med programmering. Når eleverne programmerer, arbejder de på en måde, der har dybe rødder i den matematiske måde at anskue verden på. De fleste produkter, man skal lave, kræver, at man kan analysere det ønskede slutprodukt, dele det ind i mindre bidder og oversætte det til matematisk sprog i programmet.

De fleste fag kan dog tilføre noget fagligt til arbejdet med programmering. Programmering er oftest produktorienteret, og det er kun kreativiteten, der sætter grænser for, hvilke fag der kan inddrage programmering som en af produktionsformerne.

scratch

 

Lettilgængelig programmering

Tidligere var programmering primært en hobby for engagerede entusiaster, men de senere år er der dukket et væld af programmeringssprog op, der gør det muligt for børn helt ned i førskolealderen at lave små programmer. Kommandoerne i programmerne er blevet forsimplet og oversat til hverdagssprog, og i nogle programmeringssprog er de sat ind i byggeklodser, der kun kan sidde sammen på bestemte måder, så det er let for eleverne at arbejde kreativt med deres produkter.

På Center For Undervisngsmidler udbyder vi kurser i de fleste visuelle programmeringssprog.

På vores kurser sættes programmeringen altid ind i en didaktisk ramme, og vi har mange eksempler på konkrete undervisningsforløb afprøvet i praksis, som vi tager udgangspunkt i.

 

Kom godt i gang

Ønsker I fokus på didaktik, det tekniske, generel eller faglig inspiration til de mange muligheder i brugen af programmering i undervisningen?


For yderligere information:

Signe S. Rye, sisr@ucl.dk eller tlf 40329296

– så skruer vi det helt rigtige kursus/forløb sammen i samarbejde med jer.