Office 365

Office 365 er MEGET mere end blot en kontorpakke! CFU trækker på solid praksiserfaring i forhold til at anvende Office 365 til at understøtte og kvalificere elevernes læring! Brug Office 365 til mere og andet end blot Word, Powerpoint og Excel!

 

Kom helt under huden på Class Notebook, Classroom, Sway, Yammer, OneNote, Forms, OneDrive, udvidelser, tilføjelser og andre apps, der kan være med til at gøre Office 365 til en didaktiske medspiller.   

Forløb for undervisere, skoler og kommuner.

CFU kan hjælpe med at understøtte et kompetenceløft for brugere af Office 365. Vi kan skræddersy forløbene så de passer præcis til skolens behov. Det kunne f.eks. være:

  • En eller flerdages kurser/workshops
  • Procesorienterede blended learning forløb der strækker sig over længere tid, hvor underviserne udvikler og gennemfører forløb helt ude i egen praksis og modtager feedback og sparring undervejs.
  • Undervisere kan også tilmelde sig kurser i Office 365 i vores kursuskatalog.

For yderligere information:

Pædagogisk konsulent Signe S. Rye, sisr@ucl.dk eller tlf 40329296.