Flipped Classroom

“Flipped classroom” eller “flipped learning” er en populær didaktisk metode, hvor man prøver at minimere lektiefrustrationer hos eleverne og samtidig flytte lærerens tid fra traditionel tavleundervisning til stilladsering af elevernes aktive læring. Dette “flip” kan ske ved, at læreren f.eks. distribuere korte tavlegennemgange hjem til eleverne via video.

fc

 

CFU tilbyder workshops og kurser i Flipped Classroom med fokus på f.eks.:

  • Produktion af FC materialer på tablet, smartphone, chromebook eller computer.
  • Distribution af materialer til eleverne.
  • Feedback fra eleverne og differentiering.
  • Tilrettelæggelse af “fysisk” undervisning med Flipped Classroom
  • Læringssyn bag Flipped Classroom metoden.

Tilrettelagte forløb

Forløbende kan skræddersyes til skoler og kommuner. Der kan f.eks. være tale om 1 eller flere dages workshops eller om procesorienterede “blended learning” forløb der strækker sig over tid. Her vil fokus være på implementering i egen praksis, deling og respons/feedback undervejs.

For yderligere information:

Pædagogisk konsulent Signe S. Rye, sisr@ucl.dk eller tlf 40329296.