Chromebooks

Flere og flere uddannelsesinstitutioner får øjnene op for potentialerne i Chromebooks. CFU har spidskomptencer og massiv undervisningserfaring i pædagogisk, didaktisk og kreativ brug af Chromebooks og Google Apps i undervisningen.

chromebooks-apps-flyout

 

Åben op for potentialet!

Blot fordi man investerer i Chromebooks, er det ikke ensbetydende med, at det kan måles på elevernes læringsudbytte. For at udnytte potentialet, kræver det at man har viden om, hvordan Chromebooks og Google Apps i særlig grad kan understøtte en producerende og procesorienteret didaktik, hvor samarbejde og feedback er bærende elementer. Det kræver også viden om hvordan eksterne apps kan tilknyttes ens Google Konto og hvordan man arbejde kreativt med Google applikationerne, så eleverne ikke kun arbejder med tekst, regneark og dias.

Kompetenceudviklingsforløb og kurser

CFU kan skræddersy forskellige kompetenceudviklingsforløb: Kortere kurser af 1 eller flere dages varighed eller længerevarende blended learning forløb med fokus på implementering i praksis, udvikling af didaktik og procesorientering .

I vores kursuskatalog kan undervisere tilmelde sig kurser i både Google Apps og Chromebooks.

Se kursuskatalog

 

Kursus: Google Apps for Education

 

Gentag ikke andres fejl

Gentag ikke andres fejltagelser ved blot at indkøbe teknologi til skolen, uden at klæde underviserne ordentligt på, til at det gør en forskel i forhold til elevernes læring!

For yderligere information:
Pædagogisk konsulent Lene D. Rasmussen, ledr@ucl.dk eller tlf. 3116 4105