Apps til Opgaven

cirkel 3 med webadresse

Apps til Opgaven er først og fremmest et kæmpe inspirationskatalog indeholdende ideer, tips og små vejledninger til de bedste gratis nettjenester, programmer og apps til næsten alle typer computere, tablets og smartphones.

Dette betyder, at undervisere har et kæmpe inspirationskatalog til rådighed – som også eleverne kan anvende på deres enheder. Hermed åbnes der op, for nogle helt nye didaktiske muligheder hvor it kan understøtte og kvalificere elevernes personlige læring.

Apps til Opgaven er et blended kursusforløb i, at udvikle it understøttede didaktiske designs, hvor eleverne i indlagte åbne sekvenser, træffer aktive valg i læreprocessen og i større eller mindre grad indtager rollen som “didaktiske designere”

Læs mere på Appstilopgaven.dk

 

For yderligere information:

Pædagogisk konsulent Signe S. Rye, sisr@ucl.dk eller tlf 40329296