Category: Artikler og medier

0

Didaktik 2.0 Undervisningsloops

Artiklens formål Artiklen sætter fokus på, hvordan lærere kan tilrettelægge undervisnings- og læringsaktiviteter i loops, hvor læreren stilladserer og løbende evaluerer processen, så både lærerens og elevernes didaktiske design kommer til at understøtte hinanden....

1

Blended Learning

Om artiklen Formålet med artiklen er at sætte fokus på de overvejelser, undervisere må gøre sig for at få sammenhæng mellem den form for viden eleverne tilegner sig, og det læringsrum og læringsmiljø der...

7

Blooms digitale taksonomi

Artiklen beskriver, hvordan en meget anvendt og kendt model for identificering og evaluering af læringsmål kan udvides til i højere grad at rumme nogle af det 21. århundredes læringskompetencer og vidensformer. Formålet er også...