Didaktik 2.0 Undervisningsloops

Artiklens formål

Artiklen sætter fokus på, hvordan lærere kan tilrettelægge undervisnings- og læringsaktiviteter i loops, hvor læreren stilladserer og løbende evaluerer processen, så både lærerens og elevernes didaktiske design kommer til at understøtte hinanden.

Lærerens didaktiske design

Hvor eleverne tidligere skulle bruge meget tid på at samle oplysninger, kan de i dag på få minutter med få klik på Internettet skaffe sig en stor mængde data til et givet emne. Derfor stiller adgangen til Internettets uendelige mængde af informationer  nye krav til lærerens undervisning.
Elevernes research og reproduktion af data er ikke længere den store udfordring for dem, derfor må undervisningens mål nu i langt højere grad være, at eleverne undervises i at anvende den faktuelle viden i nye sammenhænge, samt at de kan  forholde sig til og perspektivere den viden, de har tilegnet sig. Dette stiller nye krav til lærerens didaktiske design, fordi der bør være sammenhæng mellem læringsmål, adgang til viden og evalueringsmetoder.
Målene udspringer af Fælles Mål samt elevernes forudsætninger. Der må desuden være en sammenhæng mellem vidensniveauet i målene og elevernes adgang til viden. Læringsmål i form af faktaviden vil i mange sammenhænge kunne forskydes til vidensmål, der bruger eller perspektiverer fakta, jf Lars Qvortrups oversigt over vidensniveauer.

ScreenHunter_06-Apr.-06-10.59

 

Med andre ord kan et læringsmål, hvor eleverne tilegner sig viden om dyrs levevilkår på savannen, forskydes til et læringsmål, hvor eleverne bruger deres viden om dyr på savannen til fx. at sammenligne med dyrs levevilkår andre steder på jorden eller til at redegøre for, hvilke konsekvenser dette har for menneskers levevilkår samme steder.

Med til lærerens didaktiske design hører overvejelser om, hvilken viden eleverne skal have adgang til, samt hvordan der kobles mellem de ressourcer, eleverne finder på nettet, og lærerens valg af læremidler.
Læreren må også beslutte, hvordan der skal evalueres. Her skelnes mellem den summative resultatevaluering og den formative løbende evaluering.

Vidensmål og evaluering hænger tæt sammen. Ligesom det er væsentligt at arbejde med 2. ordens vidensformer, når der anvendes web 2.0-ressourcer, er det også væsentligt at anvende evalueringsmetoder, der passer til dette. Det giver ingen mening at teste elevernes faktaviden, når denne er frit tilgængelig på nettet og kan hentes med få klik. Det, der skal evalueres, er kvaliteten af elevens deltagelse i web 2.0-praksisformer, dvs. kvaliteten af elevens arbejde med at søge, samle, remediere, kommunikere, producere og videndele ressourcer på nettet. En sådan evaluering vil være formativ og må ske løbende under lærerens undervisningsproces og elevens læringsproces.

Lærerens rolle

En undersøgelse fra Læremiddel.dk i 2010 viser, at når der arbejdes med digitale ressourcer, forlader læreren ofte sin vante rolle som underviser og overlader undervisningsrollen til eleven. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet læreren også skal spille en central rolle, når det gælder digitalt medierende undervisningsaktiviteter. Læreren må stilladsere elevens arbejde med web 2.0-praksisformer. Dette kan gøres ved at organisere undervisningen i loops.

Undervisningsloops
René B. Christiansen og Karsten Gynther introducerer i bogen: ‘Didaktik 2.0. Læremiddelkultur mellem tradition og innovation’ et pædagogisk arbejdsmønster, der tilrettelægges i undervisningsloops efter denne model:

De enkelte loops i modellen og rækkefølgen af disse vil variere fra undervisningsforløb til undervisningsforløb. Det modellen illustrerer er,  hvordan læreren i forskellige typer af loops kan stilladsere og kvalificere elevernes læreproces. Alle loops (på nær det sidste ’summativ evaluering’) er formative fremadrettede evalueringsloops, hvor læreren kan give den feedback, som eleverne har brug for i den aktuelle situation. Det kan fx. ske ved hjælp af opmærksomhedsskabende aktiviteter, formidlingsorienterede aktiviteter, vejledningsaktiviteter eller evalueringsaktiviteter. Disse feedbackaktiviteter defineres som undervisningsloops. Ifølge denne model kan læreren justere sit didaktiske design i forhold til de behov, der løbende opstår for formidling, vejledning eller evaluering af elevernes læringsaktiviteter. Samtidig vil disse mange evalueringsloops være med til at tvinge eleverne til at reflektere over de valg de træffer, og den læringsproces de er i.

 

Kilde:

Didaktik 2.0. Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Red. Karsten Gynther.
Akademisk forlag 2010.

Lene Desmareth Rasmussen

Pædagogisk konsulent

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *