3:3 – Udvikling af didaktiske designs med fokus på 21st century skills.

Denne artikel er tredje del af en artikelserie på 3 dele om “21st century skills”.

I denne artikel præsenterer vi en model, undervisere kan bruge som værktøj til at udvikle, vurdere og analysere didaktiske designs. Modellen udspringer af Innovative Teaching and Learning (ITL) Research project (ITLResearch), som er et globalt forskningsprojekt initieret af Microsofts “Partners in learning program”. Formålet med ITLResearch er at undersøge hvilke faktorer der fremmer transformationen af eksisterende undervisningspraksis mod en undervisning der i højere grad matcher det 21. århundredes kompetencekrav, samt at måle på hvilken effekt disse ændringer har på elevers læringsudbytte på tværs af en række landes forskellige uddannelsessystemer.

Som tidligere nævnt arbejder bl.a. Finland aktivt med udviklingen af 21st century skills i uddannelsessystemet og både “Finnish National Board of Education” og det finske forskningscenter “Institute for Educational Research, University of Jyväskylä” er partnere i ITLResearch.

Modellen vi her præsenterer, er en meget kort udgave af det materiale ITLResearch på baggrund af deres forskning, har udviklet til brug for undervisere. I alt fylder modellen “21st century learning design” sammen med gode forklaringer og eksempler over 80 sider, og det giver mening selv at gå på opdagelse i dette baggrundsmateriale, hvis man har brug for at få uddybet de enkelte områder med eksempler på læringsaktiviteter. Læs mere her

Hent modellen som PDF

21st-model-1-672x1024

Om modellen

ITLResearch foreslår, at modellen anvendes på nedenstående måde, men fastslår også, at både modellen og måden man bruger den på, kan tilpasses forskellige uddannelsesmæssige kontekster:

  • Analyser og tildel en eksisterende læringsaktvitet (forløb) en score i forhold til en af kompetenceområderne (f.eks.: scorer biologiforløbet om cellestrukturer 2 eller 4 i “autentisk problemløsning og innovation”?)
  • Vurder elevernes arbejde og produktioner i dette forløb og tildel det en score i forhold til samme kompetenceområde.
  • Juster det didaktiske design så eleverne møder flere muligheder for at udvikle denne kompetence. Tilstræb ligevægt mellem hvad det didaktiske design scorer og hvad elevernes arbejde og produktioner scorer.
  • Udfør denne proces på mange forløb i forskellige fag med forskellige relevante kompetenceområder, elevproduktioner og læringsudbytte i fokus.

I den proces der er beskrevet ovenfor, anvendes modellen som et professionelt udviklingsværktøj. Underviserne undersøger og analyserer egen praksis – gerne i samarbejde med hinanden – med henblik på, at udvikle og forfine didaktik, hvor fokus er rettet mod at sikre, at eleverne både lærer fagenes indhold samtidig med udvikler vigtige kompetencer i det 21. århundrede. Det er i måden man arbejder med fagenes indhold på (didaktikken) at kompetenceudviklingen sker og ikke som noget løsrevet fra fagene. Læs mere om denne forståelse af kompetenceudvikling i artiklen: Partnership for the 21st century skills.

Man kan selvfølgelig også blot bruge modellen, som et værktøj i den daglige planlægning undervisning og evaluering af elevernes arbejde uden at gå i gang med større pædagogisk udviklingsarbejde.

Erfaringer fra ITLResearch:

Når undervisere samarbejder om at anvende modellen systematisk over tid:(oversat)

Undervisere der samarbejder om faglig udvikling gennem denne proces siger, at det giver dem en klar og praktisk måde, at integrere 21st century skills i deres egen undervisning. At arbejde med modellen kræver, at underviserne er aktive og engagerede videnskontruktører. De skal adoptere og bruge de selvsamme færdigheder som de søger at udvikle hos deres elever: Kollaboration, videnopbygning, selvstyring, vurdering og brug af teknologi til læring. Ved at studere virkningerne af deres undervisning på eleverne bliver underviserne elever i deres egen pædagogiske praksis .

Du er velkommen til at bruge modellen og dele den med andre. Skriv gerne en kommentar herunder, hvis du finder modellen anvendelig.

Ture Reimer-Mattesen

Pædagogisk konsulent og lærer med arbejdsområde inden for læringsteknologi.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *