1:3 – Hvad er 21st century skills?

Dette er første del af en artikelserie på foreløbigt 3 dele.

21st-century_credit_pete_ashton-300x225Begreber som “21st century skills”, “21st century learning”, “21st century teacher” og “21st century classroom”, fortæller alle noget om de bestræbelser, der i de seneste år er bliver gjort i mange lande for målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer der matcher det 21.århundredes krav. Fokus er stille skarpt på, at det eleverne lærer, og ikke mindst måden hvorpå de lærer, udmøntes i kompetencer der er efterspurgte og relevante i det samfund de efter skolen for alvor skal deltage i.

“…Der er en dyb kløft mellem den viden og de kompetencer de fleste elever lærer i skolen og den viden og de kompetencer de har brug for i det 21.århundredes samfund og arbejdspladser…”
http://www.p21.org/storage/documents/P21_Report.pdf

Hovedspørgsmålene er:

  • Hvad det er for kompetencer der er – og i stigende grad bliver – efterspurgte og afgørende nødvendige at beherske i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund under hastigt stigende forandringsudvikling?
  • Hvordan kan vi planlægge undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle disse kompetencer?
  • Hvordan kan vi bruge læringsteknologi til at understøtte og kvalificere denne kompetenceudvikling?

“21st century skills” – på dansk “kompetencer i det 21.århundrede” – og lignende begreber, har præget diskursen om skoleudvikling og IT-didaktik bredt i USA og mange europæiske lande. Vi har også herhjemme taget begrebet til os, som man f.eks. kunne læse i KL rapporten “Digitale læremidler i folkeskolen”, 2012, hvor rapporten skal inspirere til at understøtte “…udvikling af kompetencer, som er nødvendige i det 21. århundrede”.

Herhjemme bliver begrebet ofte knyttet sammen med det lidt luftige begreb “digitale læringsformer”. Målet er her, at “…it integreres i udvikling af nye undervisnings- og læringsformer, således at den traditionelle undervisning ikke bare videreføres med ”strøm på”…”, (Gør en god skole bedre, uvm 2012)

Når der er fokus på udvikling af “digitale læringsformer” i folkeskolen (regeringen har f.eks. nedsat en forskningsgruppe), så tror jeg, det er fordi, man vil udnytte nogle af de (uudnyttede) potentialer der er ved i højere grad at anvende IT til at understøtte og kvalificere elevernes læreproces og udvikling af vigtige læringskompetencer. Og i den sammenhæng, kan det være inspirerende at se på, hvordan man andre steder har arbejdet med at udvikle og inspirere til en didaktik, der giver undervisere og elever muligheder for, at implementere “21st century skills” som en overordnet didaktisk ramme i alle fag – og på tværs af fag.

Det er dette denne artikelserie kommer til at handle om. Formålet er at formidle allerede udviklede modeller fra andre lande i kort artikelform på dansk, at perspektivere disse modeller i forhold til andre artikler her på laeringsteknologi.dk og i forhold til anvendelse af læringsteknologi mere genelt. Jeg håber at denne artikelserie vil give dig inspiration og brugbare værktøjer til at udvikle didaktik, hvor fokus er stillet skarpt på elevernes kompetenceudvikling og hvor IT indgår reflekteret og bevidst.

”…måske det eneste absolut sikre man kan sige om fremtidens samfund er, at det at ”lære at lære” bliver en de allervigtigste kompetencer…”, Jens Rasmussen, DPU

God fornøjelse!

Ture Reimer-Mattesen

Pædagogisk konsulent og lærer med arbejdsområde inden for læringsteknologi.

You may also like...

2 Responses

  1. 4. januar 2016

    […] Denne artikel er anden del af en artikelserie på 4 dele om “21st century skills”. Fik du ikke læst den første artikel? – så kan du gøre det her […]

  2. 7. januar 2016

    […] holde sig selv fast på at levere deres allerbedste? Disse kompetencer læner sig i høj grad op ad 21st skills og kan kun blive opbygget ved at eleverne arbejder i længerevarende forløb og samarbejder om […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *